?

Log in

No account? Create an account
кінець світу літа дорога на Ніжин, Чернігівська обл. - Україною [entries|archive|friends|userinfo]
Україною

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 13th, 2010|11:24 am]
Україною

e40e95

[photus]
кінець світу літа

дорога на Ніжин, Чернігівська обл.
linkReply

Comments:
From: ex_yetya
2010-09-13 08:58 am (UTC)
но ми-то знаємо спосіб подовжити літо ;)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: photus
2010-09-13 09:00 am (UTC)
хехе )

/пропоную перед дорогою передивитись ОЧМ =) так сказать, освєжить!/
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: photus
2010-09-13 09:01 am (UTC)
ОЧГМ тобто
(Reply) (Parent) (Thread)
From: ex_yetya
2010-09-13 09:06 am (UTC)

я тут ета, подумала про то,

шо ти коли своїх зможеш довірити мужу, напрімєр
то дівчачою компанією поїхати к морю - це ж буде живий сценарій для ОЧГЖ !! :)))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: photus
2010-09-13 09:08 am (UTC)

Re: я тут ета, подумала про то,

бгг спільнота дівчата на виєздє (с)?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: viktoza
2010-09-13 12:09 pm (UTC)
ой, це ж наша машина :)
небо було гарне, і взагалі я люблю ту ділянку дороги. там гарно. справжня Надніпрянська Україна.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: gonchar73
2010-09-13 01:24 pm (UTC)
Да, кросота! І це, до речі, один із аргументів на користь того, щоб за кермом був хтось інший, а не ти...
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: photus
2010-10-11 08:41 pm (UTC)
ой, я забула відповісти
а відповісти я хотіла про інший - залізний - аргумент: я обовязково в щось вріжусь )
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: subfeel
2010-10-20 11:07 am (UTC)
зрачки в шоке!

PS и чё эт я аж счас увидел эти пейзажи, а?)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: photus
2010-10-20 11:09 am (UTC)
это из Нежина ехали в прошлый раз )
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: subfeel
2010-10-20 11:11 am (UTC)
та я уже понял))
(Reply) (Parent) (Thread)