?

Log in

No account? Create an account
Трохи річок - Україною [entries|archive|friends|userinfo]
Україною

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Трохи річок [Jul. 19th, 2010|01:20 pm]
Україною

e40e95

[drug123]

Trees on river bank
Невідома мені річка по дорозі в Староконстянтинів

River in Sataniv
Збруч у Сатанові. Погода підкачала.

linkReply