?

Log in

Idee - Україною [entries|archive|friends|userinfo]
Україною

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Idee [Dec. 16th, 2009|10:02 am]
Україною

e40e95

[giggster]
[music |Richard Wagner :: :: Ride of the Valkyries]

гортав сьогодні оцю книжку (http://predmet.com.ua/b1311) і подумав, що однією з ідей для е95 могли би бути фотографії людей в якомусь характерному місцевому антуражі. не обов'язково це мають бути родини. просто бабушка з онуком, дід з собакою. тьотка з сапкою на полі. дєвкі у клюбі. пацани гордо сидять на мотоциклі "ява".
linkReply

Comments:
[User Picture]From: cytrusova
2009-12-16 08:07 am (UTC)
кокоєто у вас стереотипне мишлєніє.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: joeger
2009-12-16 08:48 am (UTC)
декілька таких варіантів тут уже було...
ну стереотипне - ну і шо...

подивитись на все сучасне мистецтво - то всьо стереотипне получиться
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: giggster
2009-12-16 08:51 am (UTC)
та не в стереотипності справа. приклади я навів стереотипні, але суть в іншому – знімати людей в різних селах і містах.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: joeger
2009-12-16 09:00 am (UTC)
я про це саме і кажу
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: giggster
2009-12-17 08:02 am (UTC)

Re: воно?

ну і таке теж.
я просто надихнувся сімейними фото з усього світу. цікаво навіть розглядати обличчя і намагатися здогатися, а звідки ж ці люди.
(Reply) (Parent) (Thread)