?

Log in

любі друзі. від сьогодні у спільноті введено премодерацію. ми всі… - Україною [entries|archive|friends|userinfo]
Україною

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 14th, 2009|05:24 pm]
Україною

e40e95

[photus]
любі друзі.
від сьогодні у спільноті введено премодерацію.
ми всі розуміємо, що від цього постів стане ще менше, але, схоже, що без цього ніяк.
якщо хтось з вас досі не розуміє, чого ж ми тут хочемо і які фото вписуються в концепцію спільноти, а які ні - почитайте цю дискусію з прикладами.
дякую.
пропозиції, зауваження?
linkReply

Comments:
[User Picture]From: fi_lin
2009-10-14 02:52 pm (UTC)
дивлюся цю спільноту і все думаю, чи є в мене щось сюди запостити?
спочатку не второпав, що все настільки серйозно.
Шкода, зовсім мало нових постів.

машину шолі купити...
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: photus
2009-10-14 02:54 pm (UTC)
так, шкода.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: fi_lin
2009-10-14 02:56 pm (UTC)
премодерація то добре, принаймні не соромно буде отримувати гнівні коментарі інших учасників щодо невідповідності)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: photus
2009-10-14 02:59 pm (UTC)
та цю вперту невідповідність вже давно ніхто і не коментує..
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: orestk
2009-10-14 05:38 pm (UTC)
+1
(Reply) (Parent) (Thread)