?

Log in

Україною [entries|archive|friends|userinfo]
Україною

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

(no subject) [Sep. 13th, 2010|11:24 am]
Україною

photus
кінець світу літа


+3Collapse )
link11 comments|post comment

Трохи річок [Jul. 19th, 2010|01:20 pm]
Україною

drug123

Trees on river bank
Невідома мені річка по дорозі в Староконстянтинів

Збруч у СатановіCollapse )

linkpost comment

Ставок за монастирем у Староконстянтинові [Jul. 19th, 2010|10:53 am]
Україною

drug123

Fishing tackle laying on planked footway

linkpost comment

Меджибіж [Jul. 19th, 2010|10:32 am]
Україною

drug123

Medzhybozh castle

Замок в Меджибожі, вид з вхідної брами

link2 comments|post comment

West. Go west. [Jul. 15th, 2010|01:45 pm]
Україною

soul_cutter
link2 comments|post comment

Idee [Dec. 16th, 2009|10:02 am]
Україною

giggster
[music |Richard Wagner :: :: Ride of the Valkyries]

гортав сьогодні оцю книжку (http://predmet.com.ua/b1311) і подумав, що однією з ідей для е95 могли би бути фотографії людей в якомусь характерному місцевому антуражі. не обов'язково це мають бути родини. просто бабушка з онуком, дід з собакою. тьотка з сапкою на полі. дєвкі у клюбі. пацани гордо сидять на мотоциклі "ява".
link6 comments|post comment

(no subject) [Oct. 14th, 2009|05:24 pm]
Україною

photus
любі друзі.
від сьогодні у спільноті введено премодерацію.
ми всі розуміємо, що від цього постів стане ще менше, але, схоже, що без цього ніяк.
якщо хтось з вас досі не розуміє, чого ж ми тут хочемо і які фото вписуються в концепцію спільноти, а які ні - почитайте цю дискусію з прикладами.
дякую.
пропозиції, зауваження?
link5 comments|post comment

Черкаси. Кіровоград [Oct. 14th, 2009|04:57 pm]
Україною

boga4
[Tags|]


Черкаси. "За цінами СССР".
випадкові нотатки подорожньогоCollapse )
link8 comments|post comment

Т 0722 [Oct. 1st, 2009|10:51 am]
Україною

jarkokozak
[Tags|]
Як ми попали на цю унікальну дорогу і що з того вийшло - невеличкий репортаж.
link36 comments|post comment

дорога [Aug. 19th, 2009|12:26 am]
Україною

liveghost


Серпень 2009, Закарпаття.
Перепрошую панство за придорожній пейзаж :-) так вийшло
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]